Wyjątkowa książka z biblioteki, którą polecam najbliższym – rozstrzygniecie konkursu

Filia Biblioteczna w Nowosielcu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego dla dzieci i młodzieży w wieku od  6 do 16 lat.

Konkurs miał na celu:

 • podkreślenie roli czytania w poprawie jakości życia i edukacji,
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej, artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • zainteresowanie literaturą piękną,
 • promocję młodych twórców,
 • propagowanie czytelnictwa i promocję biblioteki.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 13 listopada 2017 r.

Czytaj więcej …

Rozwiązanie konkursu plastycznego “Jesień w kolorze”

Konkurs plastyczny „Jesień w kolorze”, zorganizowany przez Bibliotekę w Racławicach, filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie wpłynęło 46 prac, w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkolaków i klas I-III. Dzieci w tworzeniu swoich prac wykazały się pomysłowością, zdolnościami plastycznymi i starannością. Bardzo ważnym kryterium dla jury była samodzielność dzieci przy wykonaniu prac. Komisja konkursowa, w której w skład weszli: Anna Zdanowska, Marian Pelic oraz Maria Łyko, miała bardzo trudne zadanie w wyborze zwycięskich kompozycji. Po długich naradach udało się wyłonić zwycięzców.

Czytaj więcej …

“Nadwiślański krajobraz przyrody” – konkurs

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku – Filia w Zarzeczu organizuje konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych kl. IV – VII.

Regulamin konkursu pt.: “Nadwiślański krajobraz przyrody”

I. Organizatorzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku Filia w Zarzeczu

II. Cele i założenia

 • propagowanie Roku Rzeki Wisły;
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody;
 • wzbogacanie wiedzy na temat walorów krajobrazowych Wisły;
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci

Czytaj więcej …

Rozwiązanie konkursu “Gdybym był/była superbohaterem…”

Dnia 9 czerwca o godzinie 14:00 w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się rozwiązanie konkursu literacko-plastycznego “Gdybym był/była superbohaterem…” oraz wręczenie nagród. 

Łącznie wpłynęło 19 prac, z czego komisja zdecydowała się przyznać I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

I miejsce – Szymon Szymanek

II miejsce – Paulina Bąk

III miejsce – Nadia Schiffer

Wyróżnienia:

Oliwia Głowińska

Dawid Maziarz

Wiktoria Ozga

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej …

Wyróżnione wiersze

Gdy zamykam oczy
pragnąc czas dziecinnych lat
przywrócić...
       ...słyszę szum parkowych drzew,
          śpiew ptaków
          Sanu szmer...
    ...widzę ukwiecone planty,
     szkołę, stare kino
     i Hrabiny skwer...
Obraz ten jakże uroczy
pragnę w sercu swym zachować... 
       ... moje MIASTO
           moje Nisko
          zawsze przy mnie
           zawsze blisko
Anna Czyżowska

Czytaj więcej …