Nisko – koniec XIX w. i lata międzywojenne (arch. pryw. Janusza Ogińskiego)

Zdjęcia udostępnili : Mirosława Barylska, Zofia i Zdzisław Chmielowie, Henryk Gątarz, Krystyna Grodecka, Halina Koterba, Artur Kubik, Irena Lebioda, Stanisław Maziarz, Aniela Pawlik, Wojciech Pawlik, Helena Pikuła, Aniela Ryznar, Janina Skalna, Emil Strażan, Tadeusz Śledziński, Stanisław Szoja, Anna Ślusarz, Edward Ślusarz.
2016 Pamiątki Przeszłości - Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku