Historia

Najwcześniejsza wzmianka o istnieniu biblioteki w Nisku pochodzi z roku 1923. Była to Biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej, a jej księgozbiór składał się z książek otrzymanych w darze od krakowskiego oddziału TSL oraz z miesięcznych składek od czytelników. Placówka ta działała do wybuchu II wojny światowej. Nastąpiła wtedy blisko pięcioletnia przerwa w działaniu instytucji. Dopiero w 1944 roku, dzięki staraniom pani Heleny Marud, zaczęto na nowo organizować bibliotekę. Nowy księgozbiór gromadzono od mieszkańców Niska i już we wrześniu 1944 roku rozpoczęto wypożyczanie zbiorów. Placówka działała wówczas nieformalnie, nie posiadała statutu ani regulaminu.

Ogłoszony 17 kwietnia 1946 roku „dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” przywrócił do życia niżańską placówkę. Już w maju nastąpił pierwszy wpis do księgi inwentarzowej. Z tego samego okresu pochodzą także najwcześniejsze zachowane dokumenty – statystyka wypożyczeń i czytelników. Rok później biblioteka otrzymała 829 woluminów z Wydziału Powiatowego w Nisku i 125 tomów z Ministerstwa Oświaty. Książki te zasiliły skromne zbiory placówki zgromadzone tuż po wojnie i pomogły w większym stopniu zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców Niska.

Formalna rejestracja Miejskiej Biblioteki Publicznej nastąpiła 10 marca 1948 roku po wydaniu rozporządzania w sprawie rejestracji bibliotek przez ówczesne władze. Rejestracji dokonała pani Cecylia Pizło. W dniu rejestracji zbiory liczyły 1391 woluminów i zarejestrowanych było 119 czytelników.

Blisko dwa tygodnie później rozpoczęła działalność Powszechna Biblioteka Powiatowa, stanowiąca oddzielną placówkę i mieszcząca się w tym samym budynku, w pokoju obok. Rozpoczęto wtedy selekcjonowanie, inwentaryzację, opracowanie i oprawianie księgozbioru należącego do PBP. W tym czasie Ministerstwo Oświaty przekazało kolejne woluminy, a obie biblioteki otrzymały nowy lokal od władz gminnych.

Lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX wieku zaowocowały powstaniem wielu punktów bibliotecznych w powiecie niżańskim. Mieściły się one przeważnie w prywatnych mieszkaniach. Punktów takich początkowo było 13, potem zaś ich liczba wzrosła do 52. Większość z czasem uległo likwidacji, zaś cztery z nich przekształciły się z czasem w filie. W tym czasie główna siedziba biblioteki znajdowała się budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

W roku 1955 Miejska Biblioteka Publiczna i Powszechna Biblioteka Powiatowa zostały połączone i od tego czasu działały pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Jej kierownikiem od 1956 roku była pani Władysława Urban. Od roku 1957 biblioteka mieściła się przy ul. Kościuszki 2 (obecne WKU), a w latach 60-tych swą siedzibę znalazła w budynku dawnej oficyny dworskiej przy ul. Kościuszki 1, gdzie znajdowała się do roku 2017.

W roku 1967 z księgozbioru biblioteki wyodrębniono książki dla młodego czytelnika tworząc tym samym Oddział dla Dzieci, a trzy lata później, w 1970 roku, utworzono Czytelnię dla Dorosłych.

W wyniku zmian administracyjnych w roku 1975 nastąpiła zmiana w sieci bibliotek: biblioteki powiatowe przekształcono w miejskie, a niżańska placówka przestała pełnić funkcje powiatowe. Kolejna zmiana administracyjna przywróciła je w 2001 roku.

Od 1991 do 2009 roku biblioteka funkcjonowała w strukturach Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, a jej kierownikiem była pani Zofia Kołodziej.

Od 2009 roku placówka funkcjonuje samodzielnie jako Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku, a funkcję dyrektora sprawuje pani Iwona Nemeczek.

Od 2017 roku biblioteka została czasowo przeniesiona do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nisku przy ul. Tysiąclecia 12A. Posiada trzy filie: w Nowosielcu (od 1958 r.), w Racławicach (od 1961 r.) oraz w Zarzeczu (od 1966 r.). W latach 1975-2008 istniała też filia na Malcach.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego, zbiory multimedialne, audiobooki, filmy, gry planszowe i puzzle oraz materiały związane z regionem. Od 2018 roku w Czytelni dla Dorosłych można korzystać z dostępu do zbiorów naukowej biblioteki cyfrowej Academica. Od 2021 roku biblioteka posiada dla swoich czytelników dostęp do platformy Legimi.

W latach 1986-1993 istniała przy bibliotece Izba Pamięci Jana Marii Gisgesa – poety i prozaika pochodzącego z Niska.

Od wielu lat Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku rozszerza swoją działalność i działa w świecie wirtualnym. Strona internetowa biblioteki działa od 2009 roku. W social mediach zadebiutowała: na facebooku w 2011 roku, na youtube i instragramie od 2017 roku. Niżańskie smaki, czyli internetowy przepiśnik z recepturami przesyłanymi przez niżan istnieje od 2015 roku. Pamiątki przeszłości, czyli cyfrowy zbiór dokumentów życia społecznego jest gromadzony od 2016 roku.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku można uczestniczyć w wielu ciekawych klubach, zrzeszających ludzi o różnych zainteresowaniach. Ich lista znajduje się poniżej:

Przy Oddziale dla Dzieci:

  • w latach 2010-2014 Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży;
  • w latach od 2011-2017 Klub Kubusia Puchatka dla najmłodszych czytelników;

W Czytelni dla Dorosłych:

  • w latach 2016-2017 Dyskusyjny Klub Filmowy;
  • od 2018 roku działa Klub Rękodzieła Artystycznego;
  • od 2021 roku istnieje Klub Ludzi z Pasją;

W Wypożyczalni dla Dorosłych:

  • od 2010 roku odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki;
  • od 2019 roku działa Klub Kryminalny.

Biblioteka korzysta z licznych programów i grantów mających na celu wzbogacenie księgozbioru i oferty kulturalnej. Wśród nich można wymienić: NPRCz, Ikonka (2005), Fundacja Billa i Melindy Gates (2011). Dużym wsparciem dla biblioteki była możliwość realizowania projektów o różnej tematyce i z różnych źródeł. Więcej o nich można dowiedzieć się tutaj: https://www.mbp.nisko.pl/projekty/.