Historia

Najwcześniejsza wzmianka o istnieniu biblioteki w Nisku pochodzi z roku 1923. Była to Biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej, księgozbiór składał się z książek otrzymanych w darze od krakowskiego oddziału TSL oraz z miesięcznych składek od czytelników. Placówka działała do wybuchu wojny w 1939 roku.

Od roku 1944 dzięki staraniom pani Heleny Marud zaczęto na nowo organizować bibliotekę. Księgozbiór gromadzono od mieszkańców Niska i już we wrześniu tego roku rozpoczęto wypożyczanie. Placówka działała wówczas nieformalnie, nie posiadała statutu ani regulaminu.

Miesiąc po ogłoszeniu „dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” (17 kwietnia 1946 r.) nastąpił pierwszy wpis do księgi inwentarzowej niżańskiej placówki. Z tego samego okresu pochodzą także najwcześniejsze zachowane dokumenty – statystyka wypożyczeń i czytelników. Rok później biblioteka otrzymała 829 woluminów z Wydziału Powiatowego w Nisku i 125 tomów z Ministerstwa Oświaty. Książki te zasiliły skromne zbiory placówki i pomogły w większym stopniu zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców Niska.

Formalna rejestracja placówki nastąpiła 10 marca 1948 roku po wydaniu rozporządzania w sprawie rejestracji bibliotek przez Ministra Oświaty oraz Ministra Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych. Rejestracji dokonała pani Cecylia Pizło, zbiory w dniu rejestracji wynosiły 1391 woluminów, a liczba czytelników 119.

Blisko dwa tygodnie później rozpoczęła działalność Powszechna Biblioteka Powiatowa stanowiąca oddzielną placówkę, mieszcząca się w tym samym lokalu. Rozpoczęto selekcjonowanie, inwentaryzację, opracowanie i oprawianie księgozbioru. W tym czasie Ministerstwo Oświaty przekazało kolejne woluminy, biblioteka otrzymała również nowy lokal od władz gminnych.

Lata czterdzieste i pięćdziesiąte zaowocowały powstaniem wielu punktów bibliotecznych w powiecie niżańskim. Początkowo było ich 13 potem zaś liczba punktów wzrosła do 52. Mieściły się one przeważnie w prywatnych mieszkaniach. Niektóre z czasem uległy likwidacji, pozostałe przekształciły się w filie.

Obie placówki zostały połączone w roku 1955 i działały pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, której kierownikiem od 1956 roku była pani Władysława Urban. Od roku 1957 biblioteka mieściła się przy ul. Kościuszki 2 (obecne WKU), a w latach 60-tych swą siedzibę znalazła w budynku dawnej oficyny dworskiej przy ul. Kościuszki 1, gdzie znajduje się do chwili obecnej.

W roku 1967 z księgozbioru biblioteki wyodrębniono książki dla młodego czytelnika tworząc Oddział dla Dzieci, a trzy lata później w 1970 roku utworzono Czytelnię dla Dorosłych.

W wyniku zmian administracyjnych w roku 1975 nastąpiła zmiana w sieci bibliotek: biblioteki powiatowe przekształcono w miejskie, niżańska placówka przestała pełnić funkcje powiatowe.

W latach 1986 – 1993 istniała przy bibliotece Izba Pamięci Jana Marii Gisgesa – poety i prozaika wywodzącego się z Niska. Od 1991 do 2009 roku biblioteka funkcjonowała w strukturach Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Od 2009 roku funkcjonuje jako Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku.

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego, zbiory multimedialne, audiobooki, filmy oraz materiały związane z regionem. Posiada 3 filie: w Nowosielcu (od 1958 r.), w Racławicach (od 1961 r.) oraz w Zarzeczu (od 1966 r.). Od 2001 roku ponownie pełni funkcję biblioteki powiatowej.

Korzysta z Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Promocja Czytelnictwa, a z przyznanych dotacji kupuje nowości wydawnicze. W 2005 roku biblioteka otrzymała komputery z programu Ikonka realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a w 2011 roku wzbogaciła się o kolejny sprzęt – komputery, drukarki i aparaty fotograficzne. Sprzęt multimedialny placówka otrzymała dzięki uczestnictwu w Programie Rozwoju Bibliotek sponsorowanego przez Fundację Billa i Meliny Gates, która ufundowała także cykl szkoleń dla bibliotekarzy.

Placówka zapewnia powszechny i bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców miasta i okolicy, organizuje kursy obsługi Internetu, współpracuje z Fundacją Rozwoju Wsi, z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast