Historia

Najwcześniejsza wzmianka o istnieniu biblioteki w Nisku pochodzi z roku 1923. Była to Biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej, a jej księgozbiór składał się z książek otrzymanych w darze od krakowskiego oddziału TSL oraz z miesięcznych składek od czytelników. Placówka ta działała do wybuchu II wojny światowej. Nastąpiła wtedy blisko pięcioletnia przerwa w działaniu instytucji. Dopiero w 1944 roku, dzięki staraniom pani Heleny Marud, zaczęto na nowo organizować bibliotekę. Nowy księgozbiór gromadzono od mieszkańców Niska i już we wrześniu 1944 roku rozpoczęto wypożyczanie zbiorów. Placówka działała wówczas nieformalnie, nie posiadała statutu ani regulaminu.

Ogłoszony 17 kwietnia 1946 roku „dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” przywrócił do życia niżańską placówkę. Już w maju nastąpił pierwszy wpis do księgi inwentarzowej. Z tego samego okresu pochodzą także najwcześniejsze zachowane dokumenty – statystyka wypożyczeń i czytelników. Rok później biblioteka otrzymała 829 woluminów z Wydziału Powiatowego w Nisku i 125 tomów z Ministerstwa Oświaty. Książki te zasiliły skromne zbiory placówki zgromadzone tuż po wojnie i pomogły w większym stopniu zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców Niska.

Formalna rejestracja Miejskiej Biblioteki Publicznej nastąpiła 10 marca 1948 roku po wydaniu rozporządzania w sprawie rejestracji bibliotek przez ówczesne władze. Rejestracji dokonała pani Cecylia Pizło. W dniu rejestracji zbiory liczyły 1391 woluminów i zarejestrowanych było 119 czytelników.

Blisko dwa tygodnie później rozpoczęła działalność Powszechna Biblioteka Powiatowa, stanowiąca oddzielną placówkę i mieszcząca się w tym samym budynku, w pokoju obok. Rozpoczęto wtedy selekcjonowanie, inwentaryzację, opracowanie i oprawianie księgozbioru należącego do PBP. W tym czasie Ministerstwo Oświaty przekazało kolejne woluminy, a obie biblioteki otrzymały nowy lokal od władz gminnych.

Lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX wieku zaowocowały powstaniem wielu punktów bibliotecznych w powiecie niżańskim. Mieściły się one przeważnie w prywatnych mieszkaniach. Punktów takich początkowo było 13, potem zaś ich liczba wzrosła do 52. Większość z czasem uległo likwidacji, zaś cztery z nich przekształciły się z czasem w filie. W tym czasie główna siedziba biblioteki znajdowała się budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

W roku 1955 Miejska Biblioteka Publiczna i Powszechna Biblioteka Powiatowa zostały połączone i od tego czasu działały pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Jej kierownikiem od 1956 roku była pani Władysława Urban. Od roku 1957 biblioteka mieściła się przy ul. Kościuszki 2 (obecne WKU), a w latach 60-tych swą siedzibę znalazła w budynku dawnej oficyny dworskiej przy ul. Kościuszki 1, gdzie znajdowała się do roku 2017.

W roku 1967 z księgozbioru biblioteki wyodrębniono książki dla młodego czytelnika tworząc tym samym Oddział dla Dzieci, a trzy lata później, w 1970 roku, utworzono Czytelnię dla Dorosłych.

W wyniku zmian administracyjnych w roku 1975 nastąpiła zmiana w sieci bibliotek: biblioteki powiatowe przekształcono w miejskie, a niżańska placówka przestała pełnić funkcje powiatowe. Kolejna zmiana administracyjna przywróciła je w 2001 roku.

Od 1991 do 2009 roku biblioteka funkcjonowała w strukturach Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, a jej kierownikiem była pani Zofia Kołodziej.

Od 2009 roku placówka funkcjonuje samodzielnie jako Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku, a funkcję dyrektora sprawuje pani Iwona Nemeczek.

Od 2017 roku biblioteka została czasowo przeniesiona do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nisku przy ul. Tysiąclecia 12A. Posiada trzy filie: w Nowosielcu (od 1958 r.), w Racławicach (od 1961 r.) oraz w Zarzeczu (od 1966 r.). W latach 1975-2008 istniała też filia na Malcach.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego, zbiory multimedialne, audiobooki, filmy, gry planszowe i puzzle oraz materiały związane z regionem. Od 2018 roku w Czytelni dla Dorosłych można korzystać z dostępu do zbiorów naukowej biblioteki cyfrowej Academica. Od 2021 roku biblioteka posiada dla swoich czytelników dostęp do platformy Legimi.

W latach 1986-1993 istniała przy bibliotece Izba Pamięci Jana Marii Gisgesa – poety i prozaika pochodzącego z Niska.

Od wielu lat Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku rozszerza swoją działalność i działa w świecie wirtualnym. Strona internetowa biblioteki działa od 2009 roku. W social mediach zadebiutowała: na facebooku w 2011 roku, na youtube i instragramie od 2017 roku. Niżańskie smaki, czyli internetowy przepiśnik z recepturami przesyłanymi przez niżan istnieje od 2015 roku. Pamiątki przeszłości, czyli cyfrowy zbiór dokumentów życia społecznego jest gromadzony od 2016 roku.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku można uczestniczyć w wielu ciekawych klubach, zrzeszających ludzi o różnych zainteresowaniach. Ich lista znajduje się poniżej:

Przy Oddziale dla Dzieci:

  • w latach 2010-2014 Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży;
  • w latach od 2011-2017 Klub Kubusia Puchatka dla najmłodszych czytelników;

W Czytelni dla Dorosłych:

  • w latach 2016-2017 Dyskusyjny Klub Filmowy;
  • od 2018 roku działa Klub Rękodzieła Artystycznego;
  • od 2021 roku istnieje Klub Ludzi z Pasją;

W Wypożyczalni dla Dorosłych:

  • od 2010 roku odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki;
  • od 2019 roku działa Klub Kryminalny.

Biblioteka korzysta z licznych programów i grantów mających na celu wzbogacenie księgozbioru i oferty kulturalnej. Wśród nich można wymienić: NPRCz, Ikonka (2005), Fundacja Billa i Melindy Gates (2011). Dużym wsparciem dla biblioteki była możliwość realizowania projektów o różnej tematyce i z różnych źródeł. Więcej o nich można dowiedzieć się tutaj: https://www.mbp.nisko.pl/projekty/.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.