Projekty


Wokół litery i papieru

Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”

Projekt obejmował cykl warsztatów: kaligrafii i liternictwa, ilustracji książkowej, tworzenia okładki do pamiętnika w technice scrapbookingu, tworzenia komiksu oraz czerpania papieru.Celem warsztatów było z jednej strony rozwijanie głównie u dzieci i młodzieży kreatywności, wyobraźni, zmysłu estetyki oraz zdolności plastyczno-manualnych a z drugiej popularyzowanie czytelnictwa i piśmiennictwa oraz zainteresowanie książką i literaturą.

Podsumowanie projektu
Tym razem czerpanie papieru
Warsztaty komiksowe
Warsztaty okładki do pamiętnika
Warsztaty ilustracji książkowej
Warsztaty kaligrafii i liternictwa


To Bee or Not to Bee – Nie pozwólmy pszczołom zginąć

Projekt sfinansowany przez Fundację Netto – “Sąsiedzka Pomoc”

Poprzez działania skupione w projekcie chcemy przybliżyć lokalnej społeczności ważną rolę pszczół w naszym życiu oraz pokazać wszechstronność tych małych stworzeń. Nasze działania mają uwrażliwić i poszerzyć wiedzę zarówno dzieci jak i dorosłych.

Wszystko, co zawdzięczamy pszczołom
Woskiem i miodem
Warsztaty robienia zielników metodą scrapbookingu
Rozwiązanie konkursu plastycznego “Sekretne życie pszczół”
Wycieczka do pasieki
Łąka kwietna dla pszczół


Czytak 4

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca i dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

W ramach projektu nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie jeden odtwarzacz cyfrowych książek  mówionych – Czytak 4.  Urządzenie jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące, jest także przyjazne dla osób starszych. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i dobrą jakością dźwięku. W łatwy sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.


Z książką na start ‒ V edycja

Projekt sfinansowany przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do Oddziału dla Dzieci naszej biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W tegorocznej edycji znalazły się również wyprawki w języku ukraińskim.


Dziennikarstwo Online

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku uczestniczyła w projekcie “Sieć na kulturę w podregionie tarnobrzeskim”. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników, rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży. W ramach projektu przeprowadzono szkolenie dla młodzieży dotyczące „Dziennikarstwa online”. W kursie trwającym 31 godzin wzięło udział 17 uczniów w wielu od 10 do 14 lat.


Zbiórka karmy i rzeczy dla zwierząt

Akcja własna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku

W październiku, który jest miesiącem dobroci dla zwierząt, nasza biblioteka postanowiła wspomóc podopiecznych Fundacji Kocia Wyspa i Psiej Przystani. W trwającej miesiąc zbiórce czytelnicy przynosili do biblioteki karmy i rzeczy dla potrzebujących zwierząt.


Z książką na start ‒ IV edycja

Projekt sfinansowany przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do Oddziału dla Dzieci naszej biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.


Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na wspólne czytanie

Konkurs dla bibliotek zorganizowany przez Kinder Polska i Wydawnictwo Trefl

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku zajęła 6 miejsce w kolejnej edycji Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na wspólne czytanie. Jako nagrody do biblioteki trafiły książki o wartości 1000 zł i papierowy teatrzyk kimishibai.


Ressegierki 2.0

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku w ramach zadania stworzyła interaktywną grę dla młodzieży w wieku 13-18 lat, w oparciu o historię, kulturę i tradycje miasta Nisko. Gra składa się z 20 pytań, w której udało nam się umieścić różne formy rozwiązywania zadań takie jak: dopasowanie elementów, zaznaczanie na mapie, rebus, wykreślanka czy układanka.

Ressegierki 2.0


Przerwa na wspólne czytanie

Akcja zorganizowana przez Kinder Mleczną Kanapkę

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku była ambasadorem akcji “Przerwa na wspólne czytanie”, polegającej na zbiórkę książek, które następnie trafiły do bibliotek w małych miejscowościach w całej Polsce. W zamian za udział w akcji organizatorzy przesłali pakiet książek od Wydawnictwa Znak i dwie małe pufy.


Gry bez prądu

Projekt sfinansowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku pozyskała dofinansowanie na zakup gier planszowych i puzzli do Oddziału dla Dzieci. Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu biblioteka zakupiła blisko 50 nowych gier i puzzli, które zostały opracowane i udostępnione do wypożyczenia czytelnikom.


Z książką na start ‒ III edycja

Projekt sfinansowany przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w latach 2013-2016) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do Oddziału dla Dzieci naszej biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.


Paczka pod choinką w bibliotece

Akcja zorganizowana przez Grupę Wydawniczą Morgana

Nasza biblioteka otrzymała paczkę z książkami od Grupy Wydawniczej Morgana w ramach zorganizowanej przez nich akcji na facebooku “Paczka pod choinką w bibliotece”. Dzięki wsparciu czytelników, którzy nominowali nas do udziału w tym konkursie, w Sylwestra 2019 roku otrzymaliśmy przemiłą niepodziankę.


Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na wspólne czytanie

Konkurs dla bibliotek zorganizowany przez Kinder Polska i Wydawnictwo Znak

Dzięki zaangażowaniu naszych czytelników w drugiej edycji konkursu „Przerwa na wspólne czytanie” nasza biblioteka znalazła się w gronie placówek, które wygrały książki o wartości 300 złotych, które zostały włączone do bibliotecznego księgozbioru oraz dwie pufy do wspólnego czytania.


Nie będzie nas ‒ będzie las

Projekt sfinansowany przez fundację Tesco „Decydujesz, pomagamy”

Projekt „Nie będzie nas – będzie las” skierowany jest przede wszystkim do dzieci. Chcemy nauczyć ich postaw proekologicznych i pokazać im dlaczego dbanie o środowisko naturalne jest tak ważne dla naszej przyszłości. Najbardziej palącą potrzebą jest edukacja młodego pokolenia z zakresu recyklingu i stosowania drobnych ekologicznych gestów, uczenia rozsądnego konsumpcjonizmu i zapobieganiu marnotrawstwu dóbr.

Czas na las
Rozwiązanie konkursu plastycznego “ZieleNISKO – miasto przyszłości”
Nauka poszła w las
Coś z niczego, czyli ekokarmniki
Z ekologią za pan brat


Z książką na start ‒ II edycja

Projekt sfinansowany przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyszło do naszej biblioteki, otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.


Kliknij. Sprawdź. Zrozum.

Współorganizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Projekt „Kliknij. Sprawdź. Zrozum” poświęcony był krytycznemu myśleniu, świadomemu korzystaniu z przekazów medialnych i ocenie wiarygodności informacji. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzieli się czym są tzw. „fake newsy”, jaka jest skala problemu i jak można się przed nimi chronić; o czym warto pamiętać, czytając teksty, opublikowane w Internecie oraz o narzędziach, za pomocą których można weryfikować prawdziwość informacji.

Kliknij. Sprawdź. Zrozum


O finansach w bibliotece

Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Realizowana w 2019 roku druga edycja projektu skierowana była do uczestników powyżej 50 roku życia. Poprzez cykl warsztatów i zajęć komputerowych zdobyli wiedzę dotyczącą umiejętności obsługiwania internetowego konta bankowego, wykonywania przelewów, a także innych czynności związanych z obsługą finansów online.


Mali niżanie dla Niepodległej

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego

W 2018 roku, w ramach projektu dzieci brały udział w pogadance historycznej, warsztatach plastycznych i scrapbookingowych, warsztatach wokalno-muzycznych oraz musztrze wojskowej. Zwieńczeniem projektu było zasadzenie Dębu Niepodległości.

Mali niżanie dla Niepodległej
Na żołnierską nutę
O niepodległej słów kilka
Patriotyczne warsztaty scrabookingowe
– Kto ty jesteś? Polak mały
Do wojska marsz


„Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!”

Konkurs dla bibliotek zorganizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; fundatorem nagród było Wydawnictwo Egmont Polska

Nasza biblioteka znalazła się w gronie laureatów konkursu „Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!”, zorganizowanego w celu uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wygrane w konkursie książki zostały włączone do bibliotecznego księgozbioru.

Mój pan woła na mnie Pies


Z książką na start

Projekt sfinansowany przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akcja miała zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Dzieci kwalifikując e się do wzięcia udziału w programie dostawały Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika. Po zebraniu kompletu naklejek dziecko otrzymało imienny dyplom potwierdzający jego zainteresowania czytelnicze.

Mała Książka, Wielki Człowiek


O finansach w bibliotece

Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Realizowany w 2018 roku projekt skierowany był do uczestników powyżej 50 roku życia. Poprzez cykl warsztatów i zajęć komputerowych zdobyli wiedzę na temat czynności związanych z obsługą konta bankowego przez Internet, planowania domowego budżetu, a także ubezpieczeń i zakładania lokat.


Literatura pod chmurką

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W 2017 roku został zorganizowany festiwal literacki “Literatura pod chmurką”. Impreza odbyła się w Parku Miejskim, a na scenie zaprezentowali się literaci ziemi niżańskiej i okolic oraz zespoły muzyczne i artyści. Do udziału zaproszono twórców początkujących oraz z pewnym dorobkiem artystycznym.

Literatura pod chmurką


Tu czy tam?

Współorganizatorem projektu był Instytut Książki

W 2017 roku odbył się cykl warsztatów połączonych z prezentacją multimedialną dotyczącą współczesnej ilustracji w książkach dla dzieci. Warsztatom towarzyszyła wystawa prac 14 ilustratorów, którzy specjalnie na potrzeby niniejszych zajęć stworzyli niepowtarzalne plakaty, idealnie wpisujące się w omawianą tematykę.

Tu czy tam. Współczesna polska ilustracja dla dzieci


Ekologia to nałóg

Projekt dofinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Realizowany w 2013 roku projekt miał za zadanie rozwinąć u uczestników świadomość ekologicznego stylu życia. W ramach podjętych działań można było między innymi wysłuchać cyklu wykładów „Czy wiem co jem?”. Wśród młodzieży ogłoszony został konkurs na film ekologiczny. Zwieńczeniem działań była akcja sadzenia drzew, w której brały udział niżańskie dzieci. W projekt zaangażowane było również Niżańskie Partnerstwo na Rzecz Edukacji Ekologicznej.


WordPress PopUp Plugin