Projekty


Z książką na start ‒ VI edycja

Projekt sfinansowany przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do Oddziału dla Dzieci naszej biblioteki lub do jednej z naszych trzech filii bibliotecznych otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W skład wyprawki wchodzi książka “Krasnal w Krzywej Czapce” Wojciecha Widłaka oraz broszura dla rodziców “Książką połączeni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece”. Dodatkowo dzieci otrzymują unikalną kartę do zbierania naklejek, a systematyczne przychodzenie do biblioteki i wypożyczanie książeczek zostanie nagrodzone Dyplomem Małego Czytelnika.


Wokół litery i papieru

Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”

Projekt obejmował cykl warsztatów: kaligrafii i liternictwa, ilustracji książkowej, tworzenia okładki do pamiętnika w technice scrapbookingu, tworzenia komiksu oraz czerpania papieru.Celem warsztatów było z jednej strony rozwijanie głównie u dzieci i młodzieży kreatywności, wyobraźni, zmysłu estetyki oraz zdolności plastyczno-manualnych a z drugiej popularyzowanie czytelnictwa i piśmiennictwa oraz zainteresowanie książką i literaturą.

Podsumowanie projektu
Tym razem czerpanie papieru
Warsztaty komiksowe
Warsztaty okładki do pamiętnika
Warsztaty ilustracji książkowej
Warsztaty kaligrafii i liternictwa


To Bee or Not to Bee – Nie pozwólmy pszczołom zginąć

Projekt sfinansowany przez Fundację Netto – “Sąsiedzka Pomoc”

Poprzez działania skupione w projekcie chcemy przybliżyć lokalnej społeczności ważną rolę pszczół w naszym życiu oraz pokazać wszechstronność tych małych stworzeń. Nasze działania mają uwrażliwić i poszerzyć wiedzę zarówno dzieci jak i dorosłych.

Pszczela półka
Wszystko, co zawdzięczamy pszczołom
Woskiem i miodem
Warsztaty robienia zielników metodą scrapbookingu
Rozwiązanie konkursu plastycznego “Sekretne życie pszczół”
Wycieczka do pasieki
Łąka kwietna dla pszczół


Czytak 4

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca i dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

W ramach projektu nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie jeden odtwarzacz cyfrowych książek  mówionych – Czytak 4.  Urządzenie jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące, jest także przyjazne dla osób starszych. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i dobrą jakością dźwięku. W łatwy sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.


Z książką na start ‒ V edycja

Projekt sfinansowany przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do Oddziału dla Dzieci naszej biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W tegorocznej edycji znalazły się również wyprawki w języku ukraińskim.


Dziennikarstwo Online

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku uczestniczyła w projekcie “Sieć na kulturę w podregionie tarnobrzeskim”. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników, rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży. W ramach projektu przeprowadzono szkolenie dla młodzieży dotyczące „Dziennikarstwa online”. W kursie trwającym 31 godzin wzięło udział 17 uczniów w wielu od 10 do 14 lat.


Zbiórka karmy i rzeczy dla zwierząt

Akcja własna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku

W październiku, który jest miesiącem dobroci dla zwierząt, nasza biblioteka postanowiła wspomóc podopiecznych Fundacji Kocia Wyspa i Psiej Przystani. W trwającej miesiąc zbiórce czytelnicy przynosili do biblioteki karmy i rzeczy dla potrzebujących zwierząt.


Z książką na start ‒ IV edycja

Projekt sfinansowany przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do Oddziału dla Dzieci naszej biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.


Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na wspólne czytanie

Konkurs dla bibliotek zorganizowany przez Kinder Polska i Wydawnictwo Trefl

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku zajęła 6 miejsce w kolejnej edycji Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na wspólne czytanie. Jako nagrody do biblioteki trafiły książki o wartości 1000 zł i papierowy teatrzyk kimishibai.


Ressegierki 2.0

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku w ramach zadania stworzyła interaktywną grę dla młodzieży w wieku 13-18 lat, w oparciu o historię, kulturę i tradycje miasta Nisko. Gra składa się z 20 pytań, w której udało nam się umieścić różne formy rozwiązywania zadań takie jak: dopasowanie elementów, zaznaczanie na mapie, rebus, wykreślanka czy układanka.

Ressegierki 2.0


Przerwa na wspólne czytanie

Akcja zorganizowana przez Kinder Mleczną Kanapkę

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku była ambasadorem akcji “Przerwa na wspólne czytanie”, polegającej na zbiórkę książek, które następnie trafiły do bibliotek w małych miejscowościach w całej Polsce. W zamian za udział w akcji organizatorzy przesłali pakiet książek od Wydawnictwa Znak i dwie małe pufy.


Gry bez prądu

Projekt sfinansowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku pozyskała dofinansowanie na zakup gier planszowych i puzzli do Oddziału dla Dzieci. Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu biblioteka zakupiła blisko 50 nowych gier i puzzli, które zostały opracowane i udostępnione do wypożyczenia czytelnikom.


Z książką na start ‒ III edycja

Projekt sfinansowany przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w latach 2013-2016) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do Oddziału dla Dzieci naszej biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.


Paczka pod choinką w bibliotece

Akcja zorganizowana przez Grupę Wydawniczą Morgana

Nasza biblioteka otrzymała paczkę z książkami od Grupy Wydawniczej Morgana w ramach zorganizowanej przez nich akcji na facebooku “Paczka pod choinką w bibliotece”. Dzięki wsparciu czytelników, którzy nominowali nas do udziału w tym konkursie, w Sylwestra 2019 roku otrzymaliśmy przemiłą niepodziankę.


Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na wspólne czytanie

Konkurs dla bibliotek zorganizowany przez Kinder Polska i Wydawnictwo Znak

Dzięki zaangażowaniu naszych czytelników w drugiej edycji konkursu „Przerwa na wspólne czytanie” nasza biblioteka znalazła się w gronie placówek, które wygrały książki o wartości 300 złotych, które zostały włączone do bibliotecznego księgozbioru oraz dwie pufy do wspólnego czytania.


Nie będzie nas ‒ będzie las

Projekt sfinansowany przez fundację Tesco „Decydujesz, pomagamy”

Projekt „Nie będzie nas – będzie las” skierowany jest przede wszystkim do dzieci. Chcemy nauczyć ich postaw proekologicznych i pokazać im dlaczego dbanie o środowisko naturalne jest tak ważne dla naszej przyszłości. Najbardziej palącą potrzebą jest edukacja młodego pokolenia z zakresu recyklingu i stosowania drobnych ekologicznych gestów, uczenia rozsądnego konsumpcjonizmu i zapobieganiu marnotrawstwu dóbr.

Czas na las
Rozwiązanie konkursu plastycznego “ZieleNISKO – miasto przyszłości”
Nauka poszła w las
Coś z niczego, czyli ekokarmniki
Z ekologią za pan brat


Z książką na start ‒ II edycja

Projekt sfinansowany przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyszło do naszej biblioteki, otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.


Kliknij. Sprawdź. Zrozum.

Współorganizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Projekt „Kliknij. Sprawdź. Zrozum” poświęcony był krytycznemu myśleniu, świadomemu korzystaniu z przekazów medialnych i ocenie wiarygodności informacji. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzieli się czym są tzw. „fake newsy”, jaka jest skala problemu i jak można się przed nimi chronić; o czym warto pamiętać, czytając teksty, opublikowane w Internecie oraz o narzędziach, za pomocą których można weryfikować prawdziwość informacji.

Kliknij. Sprawdź. Zrozum


O finansach w bibliotece

Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Realizowana w 2019 roku druga edycja projektu skierowana była do uczestników powyżej 50 roku życia. Poprzez cykl warsztatów i zajęć komputerowych zdobyli wiedzę dotyczącą umiejętności obsługiwania internetowego konta bankowego, wykonywania przelewów, a także innych czynności związanych z obsługą finansów online.


Mali niżanie dla Niepodległej

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego

W 2018 roku, w ramach projektu dzieci brały udział w pogadance historycznej, warsztatach plastycznych i scrapbookingowych, warsztatach wokalno-muzycznych oraz musztrze wojskowej. Zwieńczeniem projektu było zasadzenie Dębu Niepodległości.

Mali niżanie dla Niepodległej
Na żołnierską nutę
O niepodległej słów kilka
Patriotyczne warsztaty scrabookingowe
– Kto ty jesteś? Polak mały
Do wojska marsz


„Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!”

Konkurs dla bibliotek zorganizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; fundatorem nagród było Wydawnictwo Egmont Polska

Nasza biblioteka znalazła się w gronie laureatów konkursu „Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!”, zorganizowanego w celu uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wygrane w konkursie książki zostały włączone do bibliotecznego księgozbioru.

Mój pan woła na mnie Pies


Z książką na start

Projekt sfinansowany przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akcja miała zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Dzieci kwalifikując e się do wzięcia udziału w programie dostawały Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika. Po zebraniu kompletu naklejek dziecko otrzymało imienny dyplom potwierdzający jego zainteresowania czytelnicze.

Mała Książka, Wielki Człowiek


O finansach w bibliotece

Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Realizowany w 2018 roku projekt skierowany był do uczestników powyżej 50 roku życia. Poprzez cykl warsztatów i zajęć komputerowych zdobyli wiedzę na temat czynności związanych z obsługą konta bankowego przez Internet, planowania domowego budżetu, a także ubezpieczeń i zakładania lokat.


Literatura pod chmurką

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W 2017 roku został zorganizowany festiwal literacki “Literatura pod chmurką”. Impreza odbyła się w Parku Miejskim, a na scenie zaprezentowali się literaci ziemi niżańskiej i okolic oraz zespoły muzyczne i artyści. Do udziału zaproszono twórców początkujących oraz z pewnym dorobkiem artystycznym.

Literatura pod chmurką


Tu czy tam?

Współorganizatorem projektu był Instytut Książki

W 2017 roku odbył się cykl warsztatów połączonych z prezentacją multimedialną dotyczącą współczesnej ilustracji w książkach dla dzieci. Warsztatom towarzyszyła wystawa prac 14 ilustratorów, którzy specjalnie na potrzeby niniejszych zajęć stworzyli niepowtarzalne plakaty, idealnie wpisujące się w omawianą tematykę.

Tu czy tam. Współczesna polska ilustracja dla dzieci


Ekologia to nałóg

Projekt dofinansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Realizowany w 2013 roku projekt miał za zadanie rozwinąć u uczestników świadomość ekologicznego stylu życia. W ramach podjętych działań można było między innymi wysłuchać cyklu wykładów „Czy wiem co jem?”. Wśród młodzieży ogłoszony został konkurs na film ekologiczny. Zwieńczeniem działań była akcja sadzenia drzew, w której brały udział niżańskie dzieci. W projekt zaangażowane było również Niżańskie Partnerstwo na Rzecz Edukacji Ekologicznej.


The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.