Podsumowanie projektu ResseGierki 2.0

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku realizowała projekt pt. „ResseGierki 2.0”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem zadania było stworzenie interaktywnej gry dla młodzieży w wieku 13-18 lat, w oparciu o historię, kulturę i tradycje miasta Nisko. Zadanie udało się zrealizować.

Gra składa się z 20 pytań, w której udało nam się umieścić różne formy rozwiązywania zadań takie jak: dopasowanie elementów, zaznaczanie na mapie, rebus, wykreślanka czy układanka.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku czuwała nad prawidłowym przebiegiem powstawania gry, projektem materiałów informacyjnych, powiadomieniem lokalnych mediów oraz informacjami w Internecie.

Zaproszono do współpracy programistę – Michała Nagielskiego, grafika – Justynę Rębisz oraz lektora – Ewelinę Miklas. Nawiązano współpracę z Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, lokalnymi miłośnikami Niska, którzy zgodzili się na udostępnienie swoich zdjęć do gry.

Gra Adresowana jest szczególnie do młodzieży w wieku 13-18 lat, ale zapraszamy wszystkich do wspólnej gry i zabawy.

Link do gry – https://www.mbp.nisko.pl/ressegierki-2-0