2 tysiące złotych za reportaż

Rusza III edycja konkursu na reportaż, który ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, powyżej 16. roku życia, zarówno profesjonalistów jak i amatorów. W tym roku temat prac to „Muzykujące miasto. Wczoraj, dziś i jutro stalowowolskich tradycji muzycznych”. Dla najlepszych czekają nagrody finansowe: 2 tysiące, tysiąc oraz pięćset złotych. Prace można nadsyłać do 30 października.

Uczestnicy konkursu przygotowują tekst związany tematycznie z konkursem, spełniający wymogi reportażu jako gatunku. Do konkursu przyjęte zostaną wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane. Reportaż musi być dostarczony w formie wydruku komputerowego i równolegle na nośniku CD (format PDF). Wielkość pracy powinna wynosić 4-5 stron tekstu znormalizowanego – 1800 znaków na jednej stronie.

– W tym roku, w trzeciej edycji konkursu na reportaż chcemy zaprezentować Stalową Wolę jako ośrodek muzyczny w świetle tradycji i poczucia przynależności do regionu. Chcemy rozbudzić zainteresowanie mieszkańców historią tradycji muzycznych w Stalowej Woli i pokazać portrety ludzi związanych  z rozwojem kultury muzycznej Stalowej Woli. Oczywiście konkurs to także nawiązanie do polskich tradycji reporterskich, sylwetki Melchiora Wańkowicza, ojca polskiego reportażu, autora „Sztafety” książki o  wielkich  inwestycjach Centralnego Okręgu Przemysłowego – mówi Ewa Biały, dyrektor MBP.

Dla najlepszych przewidziane są następujące nagrody: nagroda główna w wysokości 2 tysięcy złotych, II nagroda w wysokości tysiąca złotych oraz III nagroda – 500 złotych. Prace należy złożyć osobiście lub przesyłać pocztą do siedziby Organizatora pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza, ul. ks. J. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola. Koniecznie z dopiskiem „Konkurs na reportaż”, do 30 października.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu na stronie internetowej organizatora. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej stalowowolskiej biblioteki: https://tiny.pl/tjdzj