Huta Młodych Artystów – relacja

   

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku – Filia Biblioteczna w Nowosielcu i Stowarzyszenie „Mieszkańcy z Pasją” w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Nowosielcu zrealizowali projekt „Huta Młodych Artystów”. Celem projektu było rozwijanie uzdolnień artystycznych i pobudzanie do kreatywnego działania 45 dzieci, poprzez prowadzenie cyklicznych warsztatów literackich, plastycznych i teatralnych od 4 września do 12 października. Zajęcia warsztatowe były prowadzone nieodpłatnie przez członków stowarzyszenia i nauczycieli. Podsumowaniem projektu był wernisaż, na którym zaprezentowano prace artystyczne uczestników oraz artystów z powiatu niżańskiego.  Zorganizowane przedsięwzięcie było imprezą otwartą, na którą zaproszono wszystkich mieszkańców z powiatu, zainteresowanych kulturą i sztuką. Na spotkanie przybyli: Robert Bednarz (Starosta Niżański), Teresa Sułkowska (Burmistrz GiM Nisko), Waldemar Ślusarczyk (Przewodniczący Rady Miejskiej), Iwona Nemeczek (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku), Anna Banach (Dyrektor Filii w Nisku Pedagogicznej Biblioteki w Tarnobrzegu), Marek Nowak (Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem), Maciej Niedbał (aktor), Paulina Czarnecka (specjalistka od rękodzieła) oraz ks. kan. Kazimierz Partyka, a także  Radni Powiatu i Gminy Nisko, nauczyciele, rodzice, uczniowie i pozostali mieszkańcy powiatu.

Na scenie zaprezentowali się uczestnicy projektu „Huta Młodych Artystów” w przedstawieniu teatralnym pt. ”Brzechwolandia – kraina każdego dzieciaka i doroślaka” pod kierunkiem aktora Macieja Niedbała. Swój blok artystyczny miała też grupa literacka ze Stowarzyszenia „Witryna”: Elżbieta Kiszko i Tadeusz Brak oraz akordeonista Jakub Grabiec z Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jeżowem. Ponadto na scenie wystąpili uczniowie tutejszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: Alicji Koćmirskiej, Joanny Stec, Jolanty Krawiec i Joanny Gorczycy. Na wernisażu wystawione zostały prace artystyczne z Jeżowego – Doroty Treli, Małgorzaty Piskor, Aleksandry Krawiec, Anny Ulewicz; rzeźby Stanisława Pałki z Zarzecza i Waldemara Zająca z Jeżowego, a także haft i wyszywanie Grażyny Jania i Małgorzaty Rurak z Nowosielca; rękodzieła Beaty Kozak, Marty Członka z Nowosielca, Ewy Chamot z Kończyc oraz pasjonatki fotografii Beaty Komsa z Nowosielca.

Imprezie towarzyszyły zabawy, zjeżdżalnia dla dzieci, pokaz szybkich fryzur Marceliny Bednarz, stoisko promujące literaturę – Anny Banach z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu – Filia w Nisku. Spośród przybyłych gości zostały rozlosowane po 3 nagrody ufundowane przez Starostę Niżańskiego, Burmistrza Gminy Nisko i Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku.

Zadanie realizowane w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018. Regionalnym operatorem programu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Koordynator projektu Anna Ulewicz