Quiz o Nisku

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” ‒ mówi stare powiedzenie. Zgodnie z jego mądrością postanowiliśmy sprawdzić, jak szeroką wiedzę na temat naszego regionu mają mieszkańcy gminy, organizując dla nich specjalny test z okazji 85-lecia nadania praw miejskich Nisku.

„Co znajduje się w herbie Niska?”, „Czyje imię nosi Park Miejski?”, „Jak nazywał się zakład fotograficzny działający w Nisku na początku XX wieku?” ‒ to kilka przykładowych pytań, na które musieli odpowiedzieć uczestnicy quizu „Resse-Gierki”. Test obejmował swym zakresem zarówno historię, kulturę, sport, tradycję, jak również postacie związane z regionem. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę opowiadając na 85 pytań, opracowanych przez MBP na podstawie bogatych zasobów literatury regionalnej.

Do rywalizacji przystąpiła zarówno młodzież, jak i dorośli. Największą ilość poprawnych odpowiedzi udzieliła Alicja Olak, drugie miejsce zajęła Oliwia Skrzypek, a na trzeciej lokacie uplasował się Sławomir Kozarski. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Komisji przewodniczył Zygmunt Kunikowski, a w ocenianiu prac wspomagali go: Marcin Folta, Zbigniew Kotuła i Janusz Ogiński.