Wieczorek literacki poświęcony Marii Konopnickiej

W środę, tj. 23 listopada br., w niżańskiej bibliotece odbył się Wieczorek Literacki poświęcony Marii Konopnickiej. Temat nie był przypadkowy, bowiem bohaterka spotkania jest w gronie sześciu patronów 2022 roku. Zgromadzona publiczność miała okazję przypomnieć sobie fascynującą biografię naszej poetki i pisarki, która była także publicystką, nowelistką i tłumaczką. Zajmowała się także krytyką literacką. Pisała liryki stylizowane na ludowe i realistyczne obrazki. W otoczeniu ośmiorga swoich dzieci tworzyła bajki. Jako poetka, inspiracji szukała w naturze. Swoje wiersze publikowała głównie w prasie. Wiersz patriotyczny „Rota” konkurował z „Mazurkiem Dąbrowskiego” o miano hymnu Polski. Wiele jej utworów powstało podczas podróży po Europie.

 Scenariusza spotkania opracowała – Beata Lewicka. Do współpracy zaprosiła aktorów Teatru „Kontynuacja” – Wiesława Kieżuna i Bogusława Pelca.

Wieczorek został zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia „Nowe możliwości” działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku.

Mamy nadzieję, że nastrój wieczoru wypełnionego piękną poezją i muzyką wniósł trochę nostalgii i przyjemności w listopadową codzienność.