“Moja ilustracja do twórczości Marii Konopnickiej” – rozstrzygnięcie konkursu

Impulsem do zorganizowania konkursu był fakt ogłoszenia naszej pisarki Marii Konopnickiej, patronem 2022 roku. Celem konkursu było zarówno upowszechnianie wśród dzieci utworów Konopnickiej, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych jak i rozwijanie zdolności plastycznych oraz wyobraźni twórczej młodych osób. Konkurs cieszył się sporą popularnością, bo do niżańskiej biblioteki wpłynęło aż 57 prac. Komisja konkursowa pod przewodnictwem instruktora ds. plastyki p. Anny Seroki – Szoja, oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI. Komisja doceniła szczególnie te prace, które były pomysłowe, wykonane estetycznie i samodzielnie. W pierwszej kategorii wiekowej przyznano 8 nagród i 10 wyróżnień, w drugiej przyznano 3 nagrody. Organizatorami konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku i działające przy bibliotece Stowarzyszenie „Nowe możliwości”.