Wyjątkowa książka z biblioteki, którą polecam najbliższym – rozstrzygniecie konkursu

Filia Biblioteczna w Nowosielcu ogłasza rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego dla dzieci i młodzieży w wieku od  6 do 16 lat.

Konkurs miał na celu:

  • podkreślenie roli czytania w poprawie jakości życia i edukacji,
  • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej, artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • zainteresowanie literaturą piękną,
  • promocję młodych twórców,
  • propagowanie czytelnictwa i promocję biblioteki.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 13 listopada 2017 r.

Komisja nagrodziła 7 uczestników.

Miejsce I – Ewa Jaskot
Miejsce II – Dawid Kozak
Miejsce III – Natalia Rurak

Wyróżnienia:
Marzena Cebula
Jolanta Machaj
Szymon Członka
Błażej Rurak

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.