Quiz o Lemie

Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy o Stanisławie Lemie i jego twórczości

https://mbp.nisko.pl/QuizoLemie.htm