Spotkania z historią – Adam Mirecki

Maria Mirecka – Loryś, bohaterka wojenna podzieliła się wspomnieniami o bracie Adamie Mireckim z młodzieżą z niżańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego. Spotkanie zorganizowano, w ramach cyklicznych spotkań z historią odbywających się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku, dla uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas spotkania zaprezentowano film Dionizego Garbacza „Adaś”. Pan Mieczysław Barnat przedstawił krótką historię rodziny Mireckich, zachęcał młodzież do poznawania historii swojego regionu oraz kraju. Pani Maria w ciepłych słowach wspomina brata, który swoją postawą zasłużył na miano bohatera. Przytoczyła także kilka anegdot z własnych przeżyć wojennych i powojennych. Jej słowa wzbudziły szczere zainteresowanie uczestników, którzy pragnęli dowiedzieć się jak najwięcej o tamtym okresie. Spotkanie zakończyło się rozdaniem uczestnikom zeszytów z wizerunkami Żołnierzy Wyklętych oraz ich krótkimi biogramami.