Szkolenie powiatowe

Dnia 12 czerwca 2019 roku w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji odbyło się szkolenie zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku dla pracowników bibliotek i domów kultury z powiatu niżańskiego. Spotkanie poprowadził Pan Krzysztof Haliniak, a temat szkolenia brzmiał “Jak poprawnie i skutecznie pisać wnioski o dotacje”. W czasie spotkania omówiono wnioski, o które mogą aplikować biblioteki: szkolenia, imprezy, wyposażenie i infrastrukturę. Na spotkaniu przekazano też wskazówki dotyczące prawidłowego wypełniania sprawozdań półrocznych i rocznych z pracy biblioteki.