Szkolenie powiatowe

Dnia 3 października 2019 r. odbyło się szkolenie powiatowe dla bibliotekarzy z powiatu niżańskiego. Szkolenie dotyczyło źródeł finansowania projektów.

Dziękujemy Niżańskiemu Centrum Kultury “Sokół” za udostępnienie sali konferencyjnej.