Opowiem Wam legendę… – informacja

Dnia 27 kwietnia jury w składzie: polonistka Aneta Łój, zastępca redaktora naczelnego tygodnika “Sztafeta” Agnieszka Kopacz, polonista Radosław Litwin, pod przewodnictwem dra filozofii, poetki, recenzentki, animatorki kultury, krytyka teatralnego – Agaty Linek wyróżniło 4 spośród 21 prac które wpłynęły na konkurs.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 13 maja, podczas imprezy plenerowej “Spotkanie z historią Niska”