Wakacyjne spotkania w bibliotece 2019

We wtorek 30 lipca zakończono gry i zabawy integracyjno-edukacyjne zorganizowane dla dzieci i młodzieży w ramach cyklicznych „Wakacyjnych spotkań w Bibliotece 2019” w Nowosielcu. Celem wakacyjnych spotkań było pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego młodym mieszkańcom i pobudzenie do kreatywnego działania.

Były konkursy, gry i zabawy. Stałym punktem zajęć były prace plastyczno-manualne wykonywane różną techniką. Uczestnicy zajęć robiły, papierowe ptaki papugi, jaskółki, ryby kwiaty i statki. W ramach prac manualnych wykonane zostały odlewy z gipsu różnych figurek, które następnie malowane były farbami.

W czasie zajęć nie zabrakło czasu, na gry planszowe i edukacyjne. Wszystkim zajęciom towarzyszyła miła atmosfera. Każdego dnia powstawały piękne, oryginalne prace plastyczne, które dekorują Bibliotekę.